Współpraca partnerska z niemiecką Gminą Bad Wurzach

herb Bad-Wurzach   Gmina partnerska  Bad-Wurzach      położona jest Badenii-Wirtembergii.
W roku 1997 nawiązała współpracę z niemieckim miastem i gminą Bad Wurzach. W lipcu 1998 roku nastąpiło podpisanie listu intencyjnego wyrażającego wolę i działania zmierzające do podpisania umowy partnerskiej obu gmin. Podpisanie aktu nastąpiło w roku 2000

akt partnerski podpisują przedstawiciele gmin Popielowa i Bad-Wurzachpodpisy pod umową partnerską


 

 

 "Świadomi burzliwej historii naszych narodów, na gruncie obowiązujących dzisiaj granic między Niemcami, a Polską, mając na uwadze różnorodne, szczególnie kulturowe związki pomiędzy Śląskiem, a Niemcami, aby wspierać współżycie mieszkańców naszych Gmin w duchu pokoju, wolności i wzajemnego szacunku ..."

Takiej treści Dokument Zawarcia Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Popielów, a miastem Bad Wurzach (Allgau w Badenii-Wietembergii), podpisali w dniu 23 września 2000 r., na uroczystej sesji Rady Gminy, Wójt Gminy Popielów - Dionizy Duszyński i Burmistrz Miasta Bad Wurzach - Helmut Morczinietz.
Podpisy obu przedstawicieli gmin, pod takim samym dokumentem zostały powtórzone w mieście Bad Wurzach, w dniu 3 października 2000 r.

Współpraca mimo znacznej odległości, oparta jest na wzajemnych kontaktach i wymianie doświadczeń. Współpraca obejmuje następujące dziedziny:

-kultura,
-oświata,
-straże pożarne
-sport
-rolnictwo

Każdego roku, co najmniej dwukrotnie odbywają się oficjalne spotkania, na których omawiane są efekty współpracy oraz ustalane są kolejne jej zakresy.
Wielokrotnie patnerska gmina wspierała finansowo placówki oświatowe.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymały samochody strażackie.

Burmistrz  miasta partnerskiego
Burmistrz  Roland Bürkle i Wójt Gminy Dionizy Duszyński przekazanie samochodu  strażackiego dla OSP Stare Siołkowice

delegacja z Bad-Wurzach  przedstawiciele gminy Popielów w Bad-Wurzach

 

 

W dniach 05-08 września 2008 gościła w naszej Gminie delegacja z partnerskiej gminy Bad Wurzach w Niemczech.

Odwiedzili nas: Pan Hansjoerg Schick – Zastępca Burmistrza,  Erich Lacher, Ernst Reck, Robert Winter, Roland Schiedner, Ludmilla Riss, Hubert Riss, Waltrand Fink i Beata Kampa.

Goście byli uczestnikami Dożynek Gminnych Kurznie 2008. W trakcie pobytu spotkali się z władzami samorządowymi gminy Popielów w celu omówienia dalszej współpracy pomiędzy naszymi Gminami.

W programie pobytu delegacji z Bad Wurzach zaplanowane zostało między innymi spotkanie z zespołem folklorystycznym „Mazelunki”,  a także spotkanie ze Społecznym Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Stobrawa, Stare Kolnie i Rybna.

Wizyta stała się także okazją do nawiązania nowych kontaktów,  dzięki którym Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii pw. Świętego Michała w Starych Siołkowicach  może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony grupy Caritas działającej w Bad Wurzach.

DSC06210-800.jpeg DSC06221-800.jpeg DSC06253-800.jpeg

DSC06279-800.jpeg SSM14091-800.jpeg

Burmistrz niemieckiego miasta Bad Wurzach Pan Roland Buerkle oraz przedstawiciel Komitetu ds. Współpracy Pan Erich Lacher w grudniu 2008 uczestniczyli w otwarciu sali gimnastycznej  przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie. W trakcie wizyty goście mieli okazję zapoznać się z działaniami inwestycyjnymi podejmowanymi przez Gminę Popielów w 2009r . Spotkanie władz samorządowych było również okazją do omówienia programu współpracy partnerskiej gmin Bad Wurzach i Popielów na 2009 rok
 

Dzięki współpracy partnerskiej gminą Bad Wurzach uczniowie Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach wezmą udział w międzynarodowym obozie młodzieżowym „Workcamp”. Z wyjazdu skorzysta 5 uczniów + 2 opiekunów w okresie 23.08. – 31.08.2009r

 

popielow herb - w 100.jpeg  10 – LECIA PARTNERSTWA
DELEGACJA GMINY POPIELÓW Z WIZYTĄ W
ZAPRZYJAŹNIONEJ GMINIE BAD WURZACH
herb Bad -Wurzach-100.jpeg


1.jpeg 2.jpeg

   W dniach od 21 do 24 października b.r. delegacja  z Gminy Popielów, w skład której weszli Wójt Gminy Pan Dionizy Duszyński, Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Kupczyk,  a także radni, sołtysi, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz przedstawiciele gminnych jednostek OSP , udała się do Bad Wurzach, by tam wspólnie z władzami samorządowymi niemieckiej gminy uczcić jubileusz 10 – lecia partnerstwa i współpracy. Delegację z Polski uroczyście przywitał Burmistrz Bad Wurzach Pan Roland Bürkle.

3.jpeg

   Wójt Gminy Popielów, wspólnie z Burmistrzem Bad Wurzach mieli również zaszczyt wziąć udział w spotkaniu z Komisarzem Unii Europejskiej ds. Energii Panem Güntherem Öttinger. W trakcie spotkania poruszone zostały ważne kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym oraz ochroną środowiska naturalnego.

 4.jpeg 5.jpeg  Głównym punktem pobytu naszej delegacji w Niemczech była uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego 10 – rocznicę podpisania porozumienia o współpracy między gminami Popielów i Bad Wurzach. Ceremonia, która odbyła się na placu klasztornym w Bad Wurzach,  była wspaniałą okazją do podsumowania minionych 10 lat współpracy oraz do wyznaczenia kolejnych etapów i celów dalszego partnerstwa. Wójt Gminy Popielów Pan Dionizy Duszyński w przemówieniu skierowanym do władz samorządowych oraz wszystkich mieszkańców naszej zaprzyjaźnionej gminy podziękował za miniona dekadę oraz wyraził życzenie wielu kolejnych lat tak owocnej współpracy, która wspaniale służy społeczeństwu zarówno Popielowa, jak i Bad Wurzach. 6.jpeg  


7.jpeg W programie pobytu delegacji Gminy Popielów w Niemczech znalazło się również  zwiedzanie Monachium, fabryki BMW oraz bardzo ciekawy pokaz kunsztu ratowniczego, przeprowadzony przez strażaków z miejscowej jednostki OSP Ziegelbach. Ponadto przedstawiciele samorządu naszej gminy, mieli możliwość zwiedzić szkołę w Bad Wurzach i ustalić wstępne warunki wymiany międzyszkolnej z gimnazjalistami ze Starych Siołkowic.       

Wróć na początek strony