Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia

 

PROW2014-2020+UNIA.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł projektu

Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Poddziałanie

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Całkowita wartość projektu 

440 030,28 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

240 685 zł
Okres realizacji projektu 2016 r.
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu  
Cel realizacji projektu

Poprawa parametrów i bezpieczeństwa drogi gminnej – ul. Dzierżonia w Karłowicach poprzez wykonanie nawierzchni brukowej, odwodnienia i oświetlenia”

Efekty rzeczowe realizacji projektu

W ramach projektu zostanie wykonana droga gminna o długości 182 m

 

Wróć na początek strony