07.07.2016r. PROJEKT „AKTYWNY SENIOR” - SPRAWOZDANIE

W okresie od kwietnia do czerwca 2016 roku w Gminie Popielów realizowano projekt „AKTYWNY SENIOR”, w ramach którego seniorzy z terenu naszej gminy uczestniczyli w wyjazdach na basen Wodna Nuta w Opolu. Projekt realizowany był z zamiarem aktywizacji i zagospodarowania czasu wolnego osób po 60 roku życia. Akcja informacyjna dotycząca projektu ruszyła w połowie marca 2016r w formie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy, plakatów wywieszonych na tablicach informacyjnych w miejscowościach, ogłoszeń przekazywanych przez księży z ambon oraz telefonów do sołtysów z informacją o projekcie.

Projektem objęto osoby po 60 roku życia mieszkające na terenie gminy Popielów, które zgłaszały osobiście bądź telefonicznie chęć udziału  w wyjazdach.

Do  uczestnictwa w projekcie „AKTYWNY SENIOR” zgłosiło się  w sumie około 70 osób z miejscowości Popielów, Karłowice, Stare Siołkowice. Osoby z pozostałych miejscowości nie zgłosiły chęci uczestnictwa w wyjazdach. Projekt realizowany był w formie 12 wyjazdów na basen, które odbywały się w każdy wtorek kwietnia, maja i czerwca.  Pobyt na basenie wynosił dwie godziny od 10:30 do 12:30. Od godziny 11:00 do 12:00 na dwóch wynajętych torach na małej niecce basenowej odbywały się zajęcia z aqua aerobiku prowadzone pod okiem dwóch wykwalifikowanych instruktorów ze szkoły pływania BARABASZ w Opolu.

Z budżetu Gminy Popielów finansowany był transport na basen, zajęcia z instruktorami aerobiku wodnego oraz koszt wynajęcia torów basenowych. Seniorzy samodzielnie pokrywali koszt wejścia na basen w wysokości 10 zł od osoby za dwugodzinny pobyt.

Realizacja projektu przyczyniła się do profilaktyki i promocji zdrowia, poprawy kondycji, podniesienia ogólnej sprawności fizycznej oraz integracji społecznej osób po 60 roku życia. Projekt przyjęty został z ogromnym zainteresowaniem oraz entuzjazmem ze strony osób w nim uczestniczących. Szacunkowo większość osób spośród około 70 osobowej grupy uczestniczyła w wyjazdach co najmniej 6 razy.

 

 

 

 

 

Wróć na początek strony