Współpraca partnerska z węgierską Gminą Bikal

DSC08375.jpeg W dniach 4-7 września mieliśmy zaszczyt gościć delegację z węgierskiej gminy Bikal z burmistrzem Panem Kőműves Józef, zastępcą burmistrza Panem Henrykiem Feller, dyrektorem szkoły podstawowej w Bikal Panem Antalem Wagner oraz Panią Mariką Mazar, którzy przybyli na Dożynki Gminne Kaniów 2009. W trakcie wyzyty gości spotkali się z Radą Gminy Popielów, zwiedzili miejscowości naszej gminy, a także uczestniczyli w uroczystościach dożynkowych.

W dniach 22-25 września delegacja z Gminy Popielów w składzie : Wójt Gminy Dionizy Duszyński, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Popielów Pan Jerzy Lakota, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie Pani Agnieszka Dziechcińska oraz Sekretarz Gminy Pani Ilona Lenart, gościła w zaprzyjaźnionej węgierskiej Gminie Bikal.

Początki współpracy z Gminą Bikal to rok 2003 kiedy to Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie rozpoczęła realizację wspólnych projektów, polegających na wymianie doświadczeń dotyczących  nauki języka niemieckiego.

W Gminie Bikal podobnie jak w Gminie Popielów język niemiecki nauczany jest również jako język mniejszości narodowej.

Kontakty pomiędzy szkołami początkowo koncentrowały się na wymianie doświadczeń  nauczycieli. W roku 2006 po raz pierwszy odwiedziły naszą gminę dzieci z Bikal aby wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Popielowa, przez okres dwóch tygodni, uczyć się języka niemieckiego a poprzez taniec, śpiew i wspólną zabawę poznawać kulturę naszych regionów.

 

W roku 2007 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie otrzymali zaproszenie do Bikal w celu kontynuacji projektu językowego realizowanego w ramach Sokrates – Comenius 1.

W roku 2007 mieliśmy okazję podejmować burmistrza Bikal Pana Józsefa Kömüves wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bikal  Panem Antalem Wagnerem , którzy przybyli do nas aby wziąć udział w dożynkach gminnych.

Ostatnia wizyta miała na celu nawiązanie nowych kontaktów.

Mamy nadzieję że współpraca partnerska obejmie w przyszłości poza oświatą i edukacją także inne obszary działalności gminy.
 

DSC05982-800.jpeg DSC05983-800.jpeg DSC05988-800.jpeg

Wystawa prac lokalnych artykułów ludowych, na zdjęciu burmistrz Bikal z obrazem przedstawiającym Siołkowickie wiatraki.

DSC05977a-800.jpeg

Pan Antal Wagner dyrektor Szkoły Podstawowej w Bikal, otwiera festyn z okazji święta narodowego

DSC05991-800.jpeg

Urząd Gminy w Bikal

DSC05997-800.jpeg DSC06000-800.jpeg DSC06003-800.jpeg

DSC06004-800.jpeg DSC06013-800.jpeg DSC06014-800.jpeg

"Lokalne Muzeum" - wiele pamiątek przypomina eksponaty gromadzone w naszych lokalnych izbach regionalnych.

DSC06026-800.jpeg DSC06037-800.jpeg

pokazy rękodzielnictwa na festynie wiejskim

DSC06039-800.jpeg

Stroje regionalne.

 

Wróć na początek strony