Współpraca z niemiecką gminą Rüdersdorf

   W dniach 4-7 września gościliśmy przedstawicieli niemieckiej gminy Rüdersdorf, którą  reprezentował burmistrz Pan Andre Schaller, państwo Carmen i Detlef Kalberg oraz Pan Jorg Berndt.

   Kontakty z niemiecką gminą Rüdersdorf zostały nawiązane po powodzi, która w 1997 roku dotkliwie poszkodowała naszą gminę. Od ponad dziesięciu lat dochodzi do regularnych spotkań, w których szczególną rolę odgrywają spotkania Ochotniczej Straży Pożarnej w Krałowicach z druhami strażakami z Rüdersdorf. Strażacy uczestniczą we wspólnych zawodach pożarniczych, biorą udział w uroczystościach jubileuszowych i festynach. Dzięki wsparciu ze strony niemieckiej gminne jednostki pożarnicze otrzymały sprzęt, który jest wykorzystywany w akcjach ratunkowych i gaśniczych.

IMG_3643-800.jpeg  W dniu 6 września w trakcie uroczystości dożynkowych Wójt Gminy Pan Dionizy Duszyński wręczył burmistrzowi Rüdersdorf Panu Andre Schaller za wieloletnią pomoc i współpracę symboliczny medal.

 

 

 

 

 

2010.05.09 - PRZEDSTAWICIELE GMINY POPIELÓW NA UROCZYSTYCH OBCHODACH 120 - LECIA STRAŻY POŻARNEJ W RÜDERSDORF

Wróć na początek strony