STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Informujemy, iż do dnia 15 września 2016r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017.

O stypendium ubiegać się może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 514 zł netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Stypendium przyznawane jest dla uczniów wszystkich typów szkół (tj. podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna) zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016r.

Druk wniosku pobrać można w Urzędzie Gminy - pok. 14 lub ze strony internetowej www.popielow.pl (zakładka dla mieszkańca – formularze – pomoc materialna dla uczniów - stypendium szkolne).

Informacje :  nr tel. 77 427 58 28

                  77 427 58 35   lub  pok. 14 

Zachęcamy do składania wniosków.

                                                                                                                                                                                                                                                                  Urząd Gminy w Popielowie

 

Wróć na początek strony