70 – lecie powstania Ludowego Klubu Sportowego Popielów

Dnia  30 lipca 2016 roku w  restauracji Popielanka w Popielowie odbyła się uroczystość obchodów jubileuszu 70 – lecia powstania Ludowego Klubu Sportowego  Popielów,   prezes   Andrzej Luszczyk przywitał  zaproszonych gości  i wygłosił  referat  poświęcony wydarzeniom historycznym z okresu 70 – lecia z działalności stowarzyszenia.

Zaproszeni goście w osobach: Wójta Gminy  Popielów Pana Dionizego Duszyńskiego, Gerarda Halamę – przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, sekretarza  GZ LKS  Zbigniewa Buła   oraz prezesi LKS Siołkowice , Karłowice , Stobrawa – Stare Kolnie i LUKS Dalia zabierając głos wyrazili swoje uznanie dla działalności klubu oraz podziękowali zarządowi, zawodnikom oraz wszystkim działaczom za pracę i poświecenie. Ponadto przekazali na ręce Prezesa prezenty w postaci  statuetek , pucharów, a Pan Wójt  i Zarząd GZ LKS środki płatnicze z przeznaczeniem na zakup lamp oświetleniowych na boisko w Popielowie

            Z okazji jubileuszu 70 –lecia  odznaczono zasłużonych działaczy i  zawodników.

Odznaczenia  dostali :

Andrzej Luszczyk Odznaka Zasłużonego  Działacza LZS

Złote Odznaki Honorowe  LKS :
Rudolf Kulig ,Norbert Wilczek, Horst Jakubik, Włodzimierz Szymczak, Edward Kulig, Alfred Bieniara

Srebrne  Odznaki Honorowe LZS :
Roman Kulig ,Rajmund Jakubik , Paweł Kołodziej, Gerard Spisla , Manfred Szczepurek

Brązowe Odznaki Honorowe LZS :
Michał Skupien , Mateusz Rossa

Powyższe odznaczenia wręczyli Pan Przewodniczący WZ LZS  w Opolu Gerard Halama i Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński.

 

Prezes  Andrzej Luszczyk w imieniu  Zarządu  Klubu podziękował  okolicznościowymi  statuetkami ludziom   spoza Zarządu , którzy   w jakiejkolwiek formie wspierali działalność Klubu w minionych latach

Pamiątkowe statuetki otrzymali: Rudolf Kulig, Alfred Bieniara, Gerard Spisla, Manfred Szczepurek

Podziękowania za  popularyzację sportu w Gminie przekazano Panu Dionizemu Duszyńskiemu Wójtowi Gminy oraz Jerzemu Kupczykowi przewodniczącemu Rady Gminy, którym wręczono pamiątkowe statuetki.

Uroczystości zakończyły się luźną dyskusją przy poczęstunku przygotowanym przez organizatorów.

Prezes Klubu podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na festyn zorganizowany w ramach jubileuszu.

Wróć na początek strony