Współpraca z organizacjiami pozarządowymi

   Aktywna współpraca  Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz  liderami środowisk lokalnych pozwala na pełniejsze zaspakajanie potrzeb konkretnych grup społecznych, a także  sprzyja integracji środowiska lokalnego.

  Poprzez bezpośrednie uczestnictwo mieszkańców w realizacji zadań publicznych zwiększa się  dostępność i zakres świadczonych usług, a tym samym poprawia się efektywność wydatkowania środków publicznych.

Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Popielów

Członkostwo Gminy Popielów w stowarzyszeniachProgramy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ramy współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwalane  są corocznie w Programach współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze zadań pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami.

Program Współpracy na rok 2012.pdf
Program Współpracy na rok 2013.pdf
Program Współpracy na rok 2014.pdf
Program Współpracy na rok 2015.pdf
Program Współpracy na rok 2016.pdf
Program Współpracy na rok 2017.pdf
Program Współpracy na rok 2018.pdf
Program współpracy na rok 2019.pdf
Program Współpracy na rok 2020.pdf
Program współpracy na 2021 rok

Przepisy ustaw regulujące działalność pożytku publicznego  przez organizacje pozarządowe, uzyskiwanie i rozliczanie dotacji na wykonywanie zadań publicznych :  


Ustawa z dnia 24 kwietnia 20013r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010r Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz.U z 2011r, Nr 6, poz. 25)

początek

 

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych.
 

Wyniki otwartych konkursów  ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku:
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań :

1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-203-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf (805,81KB)

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:

1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
2) Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-204-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf (739,16KB)


Wyniki otwartych konkursów  ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-14-2014 z dnia 31-12-2014 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf


Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-15-2014 z dnia 31-12-2014 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie ochrony zdrowia.pdf


Wyniki otwartych konkursów  ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych  z  podziałem na dwa rodzaje zadań:          
1)        Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego wśród
mieszkańców gminy Popielów
2)        Krzewienie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży
szkolnej.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-467-2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2014 r. - upowszechnianie kultury .pdf

Pomocy społecznej z  podziałem na dwa rodzaje zadań:
1)         Pielęgnacja w środowisku domowym  osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych,
2)         Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-468-2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2014 r. -ochrona i promocja zdrowia.pdf


Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań:

1) Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Popielów
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.328.2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. -kultura fizyczna.pdf (1,08MB)

Pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:

1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych,
2) Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.329.2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. -ochrona zdrowia .pdf (1,05MB)


Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań:

1) Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego wśród
mieszkańców gminy Popielów
2) Krzewienie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży
szkolnej.

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.pdf (174,17KB)

Pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:

1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych,
2) Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie Ochrony zdrowia.pdf (170,70KB)


Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań:

1) Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego wśród
mieszkańców gminy Popielów
2) Krzewienie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży
szkolnej.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc

Pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:

1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych,
2) Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku z zakresu pomocy społecznej.doc

 

początek

Sprawozdania z realizacji rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi w roku 2017

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi w roku 2014

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi w roku 2012

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi w roku 2011

 

początek

 

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Popielów.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
 46-090Popielów ul. Powstańców 34,

Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe
 46-090 Popielów ul. Opolska 13,  tel. 077 427583612
Ludowy Klub Sportowy Popielów
Ludowy Klub Sportowy ''POLONIA" Karłowice
Ludowy Klub Sportowy " START " Siołkowice
Ludowy Klub Sportowy Rybna
Ludowy Klub Sportowy  " BIZON " Kurznie
Ludowy Klub Sportowy Stobrawa-Stare Kolnie
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy " DALIA"

Społeczne Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stobrawa, Stare Kolnie i Rybna
 Stobrawa ul. Witosa 30, 46-090 Popielów,

Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im ks.dr Jana Dzierżona
 46-037 Karłowice ul. Pokojowa 1,

Stowarzyszenie Nasza Wieś  Stare Siołkowice
 46-083 Stare  Siołkowice ul. Michała 55 ,

Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nowe Siołkowice”
 Nowe Siołkowice ul. Szkolna 3/1 , 46-083 Stare Siołkowice, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa „RAZEM”
46-090 Popielów ul. Piastowska 27 d ,

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach
 46-083 Stare Siołkowice ul. Michała 55a

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach
 46-037 Karłowice ul. Kolejowa 1c

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobrawie
 Stobrawa ul. Odrzańska 1a, 46-090 Popielów

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Popielowie
 46-090 Popielów ul. Kościuszki 17

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie
Kaniów ul. Szkolna 1, 46-090 Popielów

Inne organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Popielów:

Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu
Związek Śląskich Kobiet Wiejskich Związek Terenowy w Popielowie
Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Karłowicach
Wojewódzki Związek Pszczelarzy Oddział w Popielowie
Polski Związek Wędkarski Koło Gminne Popielów
Polski Związek Łowiecki
    Koło Łowieckie „Odyniec” (Karłowice)
    Koło Łowieckie „Łoś” (Popielów)
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Katowicach
Związek Harcerstwa Polskiego  - Hufiec Brzeg
Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski
Opolski Bank Żywności z siedzibą w Luboszycach

 

początek


Członkostwo Gminy Popielów w stowarzyszeniach.

Gmina Popielów przystąpiła do następujących związków i stowarzyszeń:

Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”
Data przystąpienia:    2008
Cele statutowe:

LGD „Stobrawski Zielony szlak” powstało w celu zbudowania silnego partnerstwa sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego, zgodnie z zasadami podejścia Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Działania LGD Stobrawski Zielony Szlak koncentrują się na

 • ochronie  i wykorzystaniu zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki,
 • rozwoju  drobnej przedsiębiorczości i tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy,
 • poprawie  jakości życia mieszkańcówna terenie gmin będących członkami LGD

Członkowie:    Gminy Domaszowice, Lubsza, Łubniany, Namysłów, Murów, Pokój, Świerczów.
Więcejinformacji: www.stobrawskiszlak.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”
Data przystąpienia:    2009

Cele statutowe:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” jest dobrowolnym i samorządnym związkiem, mającym na celu zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Celem działalności Stowarzyszenia jest :

 • opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice,Turawa, Zębowice
 • promocja obszarów rybackich położonych w w/w gminach,,
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach rybackich położonych w w/w gminach
 • wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich.

Członkowie:    Powstanie Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” było inicjatywą oddolną, w którą od początku zaangażowany był sektor społeczny (Polski Związek Wędkarski okręg Opole i Polskie Towarzystwo Rybackie oddział Opole, sektor gospodarczy (duże gospodarstwa rybackie skupione w gminach Pokój, Niemodlin, Tułowice i Świerczów) oraz sektor publiczny który tworzą gminy : Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Pokój, Świerczów, Popielów, Niemodlin, Tułowice, Ozimek, Turawa i Zębowice).
Więcej informacji:   www.lgropolszczyzna.com

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
Data przystąpienia:    2008
Cele statutowe:

Celem Stowarzyszenia jest  wszechstronna działalność na rzecz rozwoju polsko czeskich terenów przygranicznych przede wszystkim w dziedzinach  ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, handlu i usług, planowania przestrzennego, turystyki sportu i rekreacji, kultury, edukacji, kontaktów międzyludzkich i wymiany młodzieży, odnowy wsi i rolnictwa, wzajemnej pomocy na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych, innych dziedzin wspólnego zainteresowania.
Członkowie:    38 gmin i powiatów województwa opolskiego
Więcej informacji:    www.europradziad.pl

Aglomeracja Opolska
Data przystąpienia:    2012
Cele statutowe:

Utworzenie płaszczyzny współpracy gmin skupionych wokół miasta Opola w następujących dziedzinach

 • planowanie strategiczne i przestrzenne
 • rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów,
 • transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiowtów gospodarczych Aglomeracji
 • transport zbiorowy
 • ochrona zasobów przyrodniczych
 • ochrona przeciwpowidziowa
 • oświata, kultura, sport i turystyka

Członkowie:    Miasto Opole, Gminy Chrząsrowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski , Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Turawa, Walce, Zdzieszowice    
Więcej informacji:   www.opole.pl/aglomeracja_opolska


Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
Data przystąpienia:    2008
Cele statutowe:

Wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów gmin oraz dążenie do społeczno gospodarczego rozwoju gmin wiejskich.
Reprezentacja interesów gmin wiejskich oraz ich mieszkańców
Członkowie:    553 gmin wiejskich z terenu Polski (stan na X.2012r)
Więcej informacji:    www.zgwrp.org.pl


Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna OROT
Data przystąpienia:    2002
Cele statutowe:

OROT została powołana i działa w celu:

 • kreowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku województwa na rynkach turystycznych w kraju i zagranicą,
 • opracowania i rozwijania działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki województwa opolskiego,
 • integracji gmin i powiatów województwa opolskiego w zakresie turystyki,
 • stwarzania warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych,
 • propagowania i podejmowania działań na rzecz ekologii ochrony środowiska,
 • propagowanie działalności z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.    

Więcej informacji: www.orot.pl

 

Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi
Data przystąpienia: 2016

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturowego i turystycznego zrzeszonych gmin, poprzez:
1) rozpowszechnianie idei odnowy wsi jako metody rozwoju,
2) wspólne diagnozowanie problemów i barier rozwojowych oraz sposobów ich rozwiązywania,
3) realizacja wspólnie wybranych i zaakceptowanych projektów,
4) aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych,
5) upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju,
6) ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia,
7) kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych,
8) promowanie osiągnięć gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
9) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
10) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
11) wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
12) wspieranie uczestnictwa gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu w programach Unii Europejskiej oraz skutecznego wykorzystania unijnych środków pomocowych,
13) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania  kontaktów  i współpracy  między społeczeństwami,
14) wspieranie integracji środowisk samorządowych,
15) działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania (zwłaszcza jeśli chodzi o zagadnienia będące przedmiotem działalności samorządu terytorialnego),
16) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
17) działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

początek

Wróć na początek strony