Dożynki Gminne 2011 - Rybna1.jpeg 2.jpeg
    W dniu 11 września 2011 r. na nowo otwartym stadionie sportowym w Rybnej, odbyły się Dożynki Gminne 2011, których organizatorem był Samorząd Gminy Popielów.
    W uroczystym święcie plonów udział wzięli: Poseł na Sejm RP Pan Ryszard Galla, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Antonii Konopka, Prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej Pan Marek Procyszyn, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski Zielony Szlak” Pan Jacek Płaczek, Radna 4.jpegPowiatu Opolskiego Pani Sybilla Stelmach, Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim Pan Sławomir Wajda, 3.jpeg  Wójt Gminy Popielów Pan Dionizy Duszyński oraz Radni Gminy Popielów z Przewodniczącym Rady Gminy Popielów Panem Jerzym Kupczykiem na czele. Funkcję starostów na tegorocznych dożynkach pełnili Pan Czesław Janeczek oraz Pani Halina Stręg.
   Jak co roku w dożynkach gminnych udział wzięły delegacje z zaprzyjaźnionych miast partnerskich, m.in. z: niemieckiego miasta Bad Wurzach z Hansem Jorgiem Schick zastępca burmistrza na czele, czeskich Krakovan ze starostą Jozefem Polakiem oraz słowackich Krakovan, którym przewodził starosta Vladimir Michalik.
8.jpeg 9.jpeg    Święto plonów rozpoczęło się uroczystą mszą św. odprawioną w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Rybnej. W trakcie poświęcone zostały przygotowane przez sołectwa korony dożynkowe, symbolizujące tegoroczne plony i zbiory. Po mszy zaproszeni goście wspólnie z uczestnikami udali się na miejsce dożynkowe w barwnym korowodzie ulicami Rybnej.

 

10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg

Korowód Dożynkowy - Rybna 2011

  7.jpeg   6.jpegOficjalną część tegorocznego  święta plonów otworzył Wójt Gminy Popielów Pan Dionizy Duszyński, który powitał wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości. Ponadto Wójt Gminy Popielów wręczył siedmiu mieszkańcom związanym z rolnictwem w Gminie Popielów odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”. Powyższe odznaki nadane zostały przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego na wniosek Wójta Gminy Popielów.

    Aby tradycji stało się zadość, jak co roku odbyły się konkursy na najpiękniejszą koronę żniwną oraz najładniej udekorowaną posesję. W pierwszej wymienionej konkurencji zwyciężyło sołectwo Rybna, następnie drugie miejsce przypadło koronom z: Nowych Siołkowic, Karłowic, Kurzni oraz Starych Siołkowic, natomiast na trzeciej pozycji uplasowały się ex aequo sołectwa: Popielów oraz Stobrawa. Korony pozostałych sołectw otrzymały wyróżnienia. Z kolei w drugiej konkurencji na najlepiej udekorowaną posesję komisja przyznała 10 wyróżnień.

Rybna.jpeg

Nowe Siołkowice.jpeg Karłowice.jpeg Kurznie.jpeg Stare Siołkowice.jpeg

Popielów.jpeg Stobrawa.jpeg

Stare Kolnie.jpeg Lubienia.jpeg Kaniów.jpeg
    Po zakończeniu oficjalnej części dożynek rozpoczęła się zabawa, w której udział wzięli mieszkańcy gminy Popielów i nie tylko. W programie imprezy znalazły się występy artystyczne m.in.: orkiestry dętej, grupy mażoretek z Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim, grupy tanecznej z Rybnej, tudzież zespołów folklorystycznych: „Siołkowiczanki”, „Mazelunki”, „Lira” oraz „Schalkowitzer Heimatmelodie”. Ponadto w godzinach wieczornych wystąpiła gwiazda wieczoru – zespół „Zorba”. Do białego rana podczas zabawy tanecznej gości zabawiała zespół „Bravo”.

Wróć na początek strony