Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest (VII nabór)

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Popielów otrzymała na podstawie umowy nr 256/2016/G-49/OZ-ZOA/D z dnia 11 sierpnia 2016 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów – VII nabór”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14 954,36 zł. Kwota dotacji wyniosła 12 711,21 zł, z czego kwota 7 477,18 zł (50%)  pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a kwota 5 234,03 zł (35%) pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część w wysokości 2 243,15 zł ( 15%) została pokryta ze środków z budżetu Gminy Popielów.

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 31,066 Mg.

W projekcie wzięło udział 13 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 6 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe. W pozostałych przypadkach specjalistyczna firma odebrała  z  nieruchomości wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów.

 

Wróć na początek strony