Obwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie

Obwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania pn. "Podłączenie studni nr 1 a na ujęciu Stacji Uzdatniania Wody Stare Siołkowice."

JPEGObwieszczenie Wójta Gminy.jpeg (83,08KB)

Wróć na początek strony