Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „ Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”

DSC07076-1024.jpeg

W dniu 04.10.2016r w Urzędzie Gminy w Popielowie nastąpiło podpisanie porozumienia o wspólnej realizacji projektu pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”  przez

 • Gminę Murów,
 • Gminę Łubniany,
 • Gminę Dobrzeń Wielki,
 • Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Karłowicach,
 • Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie,
 • Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach
 • Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Józefa Robotnika w Osowcu – Węgrach,
 • Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Szczepana w Brynicy
 • Parafę Rzymskokatolicką pw. św. Bartłomieja w Jełowej
 • Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu
 • Parafię Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi w Chróścicach,

oraz Gminę Popielów, która  pełnić będzie funkcję Partnera Wiodącego.

Wniosek o dofinansowanie projektu o wartości ponad 4 mln. zł zostanie złożony do konkursu ogłoszonego w ramach osi priorytetowej V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Wróć na początek strony