Otwarcie siłowni zewnętrznej w Karłowicach

20161013_105027.jpeg

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: Sekretarz Gminy Ilona Lenart , Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach i Sołtys wsi Pani Jolanta Bernacka.

Pani Jolanta Bernacka  podziękowała mieszkańcom, za przedsięwzięcia na rzecz sołectwa, które zaowocowały  tytułem „Pięknej Wsi Opolskiej „ i nagrodą pieniężną w wys. 15.000 zł
To właśnie ta  nagroda jak i środki z Rad Sołeckich  w wys. 4 135,11 zł    pozwoliły na zakup  zamontowanych tutaj urządzeń.
Koszt całego przedsięwzięcia  wyniósł 19 135,11 zł

Po otwarciu siłowni przyszedł czas na jej przetestowanie i zaprezentowanie przez nauczyciela wychowania fizycznego mgr Roberta Strząbały jak korzystać z poszczególnych urządzeń.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Pani Elżbieta Górka serdecznie zaprosiła  mieszkańców Karłowic  do korzystania  z nowej siłowni oraz całego obiektu sportowego.

20161013_104902.jpeg 20161013_102203.jpeg

Wróć na początek strony