Zakończenie rozbudowy ul. Dzierżona w Karłowicach

naglowek.jpeg

20161102_100454.jpeg

Gmina Popielów zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżona w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia”.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej tj.: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020  dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii

Koszt inwestycji wynosi: 404 594 zł, a kwota dofinansowania wynosi: 212 310 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa parametrów i bezpieczeństwa drogi gminnej – ulicy Dzierżona poprzez wykonanie na całym odcinku drogi nawierzchni brukowej, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz  ze względu na specyficzny charakter drogi oświetlenia ulicznego składającego się z latarni parkowych oraz oświetlenia punktowego wbudowanego w nawierzchnię drogi. Szczególnym elementem drogi jest również motyw wykonany z kostki brukowej imitujący „plastry miodu”.  Inspiracją do wykonania tego motywu w drodze jest nazwa ulicy, przyzywająca pamięć ks. Jana Dzierżona

Wróć na początek strony