Wszystkie przesyłki świń na terytorium RP muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia

Logo weterynarii.jpeg

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, o ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770), które wchodzi w życie z dniem 04 listopada 2016 r.

„Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń”.

Tym samym z dniem 4 listopada 2016 r. zostaje wprowadzony nakaz zaopatrywania przesyłek świń, w tym do uboju, w świadectwa zdrowia.

Wróć na początek strony