Konsultacje społeczne

konsultacje SPOŁECZNE.jpeg

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XXI/163 /2016 w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok 2017 

 PDFzaproszenie Wójta do konsultacji.pdf (220,68KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-317-2016 z dnia 10-11-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.pdf (353,68KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXI-163-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.pdf (2,68MB)

DOCFormularz konsultacji.doc (34,00KB)
PDFFormularz konsultacji.pdf (191,14KB)

Wróć na początek strony