Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Wójt Gminy Popielów  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie:
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań:

  1. Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
  2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu
    PDFzał nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-323-2016.pdf (1,44MB)

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań :

  1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
  2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
    PDFzał nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-323-2016.pdf (1,38MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-323-2016 z dnia 16-11-2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.pdf (280,25KB)

PDFustawa o pożytku publicznym.pdf (316,04KB)
PDFRozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.pdf (1,92MB)
DOCXWzór oferty na realizację zadania publicznego.docx (61,95KB)
DOCXWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.docx (47,95KB)

Wróć na początek strony