Spotkanie pracownika KRUS z sołtysami z gminy Popielów

<Spotkanie z pracownikiem KRUS listopad 2016.jpeg

W piątek 18.11.2016r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Popielowie odbyło się szkolenie dla sołtysów. Szkolenie przeprowadził pracownik KRUS  z oddziału regionalnego w Opolu. W trakcie szkolenia podjęto m.in. temat :

  • ubezpieczenia społecznego rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie,

  • bezpieczenia zdrowotnego rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin,

  • dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego w postępowaniu dowodowym do ustalenia prawa ubezpieczonych do świadczeń rentowych i odszkodowawczych,

  • możliwości skorzystania z  Centrów i Ośrodków rehabilitacji rolników KRUS oraz turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników.
     

                                                                                                          Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony