2009.09.24 - Program Rozwoju Bibliotek

    Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie znalazła się w gronie finalistów pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek.
   Program Rozwoju Bibliotek jest długofalowym i nowatorskim przedsięwzięciem o ogólnopolskim zasięgu. Ma pomóc bibliotekom przekształcić się w centra wiedzy i aktywności lokalnej.
   Fundusze przekazane Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Meliny Gates zostaną przeznaczone na szkolenia bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmacnianie systemu bibliotecznego oraz pakiet działań informacyjnych i promocyjnych.
   Biblioteka w Popielowie, aplikująca się do Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Partnerska Biblioteki Wiodącej  w Tarnowie Opolskim otrzyma sprzęt w postaci komputera  i urządzenia wielofunkcyjnego dla Filii Bibliotecznych w Starych Siołkowicach oraz Stobrawie. W tych też placówkach zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do internetu. Pracownicy bibliotek zostaną objęci systemem szkoleń merytorycznych i informatycznych.

Wróć na początek strony