OSTRZEŻENIE PRZED FAŁSZYWYMI WEZWANIAMI DO ZAPŁATY

ceidg_logo.png

W ślad za komunikatem umieszczonym na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG publikujemy ostrzeżenie dotyczące fałszywych wezwań do zapłaty :

UWAGA ! Ministerstwo Rozwoju nie wysyła żadnych komunikatów dotyczących wezwania do zapłaty, na adresy korespondencyjne oraz e-mailowe przedsiębiorców. Wszelkie czynności wykonywane w CEIDG są BEZPŁATNE !

Wróć na początek strony