Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów”

logo.png

Urząd Marszałkowski podpisanie umowy na dofinansowanie.jpeg
(zdj. Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego)

W dniu 22.12.2016 r. Wójt Gminy Popielów – Pan Dionizy Duszyński podpisał z Marszałkiem Województwa Opolskiego Panem Andrzejem Bułą oraz Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego Panem Stanisławem Rakoczy umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów” w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt swym zakresem obejmuje:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaniów
- Budowę kanalizacji sanitarnej w Popielowie – Etap III
- Budowę kanalizacji sanitarnej w Popielowie, ul. Kamieniec
- Budowę kanalizacji sanitarnej w Starych Kolniach – etap II
- Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybna
- Budowę kanalizacji sanitarnej w Stobrawie
- Rozbudowę Stacji Uzdatniania w Starych Siołkowicach

Okres realizacji projektu:
Od 2016 do końca 2018 roku.

Wartość inwestycji:
8 846 148 zł brutto

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 82,45% kosztów kwalifikowalnych

Wróć na początek strony