30.12.2016r. Komunikat dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2017r. zniesione zostały opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku 6 lat. Rada Gminy Popielów na sesji dnia 29.12.2016r. podjęła uchwałę w tej sprawie (Uchwała Nr XXII/173/2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów).

W praktyce, od 1 stycznia 2017r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach  ponosić będą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Wróć na początek strony