Projekt „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy!

Informujemy, że w szkołach prowadzonych przez Gminę Popielów realizowany będzie projekt pn. „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” Projekt powstał z inicjatywy Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie i przy współpracy z partnerem – firmą Diabetica Sp. z o .o. z siedzibą w Nysie oraz  Zarządem Województwa Opolskiego.

Ideą programu jest:

Poprawa do 2020 roku stanu zdrowia mieszkańców Opolszczyzny, poprzez  przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno –zdrowotnej oraz  wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy.

Główne cele  programu

Etap I badania przesiewowe i ankietowe dzieci  6-18 r.ż. i dorosłych 45-65 r.ż.
Selekcja osób z czynnikami ryzyka  chorób cywilizacyjnych,
Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie uświadamiania zagrożeń wynikających z nadwagi i otyłości oraz zapoznane z zasadami zdrowego odżywiania,
Etap II Multikomponentowa opieka nad osobą z nadwagą i otyłością.

Korzyści z uczestnictwa w Programie

•Świadoma społeczność lokalna
•Bezpłatna, specjalistyczna opieka nad osobami zagrożonymi otyłością i cukrzycą
•Bezpłatne uczestniczenie w imprezach edukacyjno –sportowych
•Podniesienie kompetencji personelu instytucji gminnych

                                                                                               Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony