Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w Gminie Popielów

W nocy z 8 na 9 lutego 2017r zostanie przeprowadzone ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych.

Zebrane w trakcie badania informacje posłużą do podejmowania wszelkich działań, mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności.

Wójt Gminy na Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych wyznaczył Panią Barbarę Piekarek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.

Badanie przeprowadzą pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie z dzielnicowymi Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim  w celu rozeznania środowiska i uzyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w Gminie Popielów.

Prosimy, aby zauważone przez mieszkańców Gminy Popielów przypadki bezdomności były zgłaszane pod nr tel. 77/4275711

                                                                           Urząd Gminy w Popielowie

 

Wróć na początek strony