DZIAŁANIA GMINY POPIELÓW W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DZIECIOM WYPOCZYNKU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2017

ferie2017.png

Na czas ferii zimowych, które w roku szkolnym 2016/2017 przypadają w okresie 13.02-26.02 w Gminie Popielów planuje się organizację różnorodnych zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. 

Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach

W dniach 13-17 lutego 2017 dla uczniów gimnazjum zostaną zorganizowane wyjazdy na lodowisko TOROPOL w Opolu.

W ramach realizacji projektu „Odkrywcy Sektorów Nauki” odbywać się będą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z geografii i biologii. Zajęcia będą realizowane w 2 grupach projektowych. W każdej grupie po 20 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą prowadzone metodą projektu i eksperymentu, zgodnie z przygotowanym harmonogramem i scenariuszem.

Ponadto w czasie trwania ferii zimowych uczniowie będą mogli korzystać ze szkolnych obiektów sportowych ( sala gimnastyczna i boiska ).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie

W drugim tygodniu ferii odbędą się 2 turnieje sportowe. Ponadto w godzinach popołudniowych czynna  będzie dla wszystkich chętnych hala sportowa - organizowane będą  wówczas zawody sportowe.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach.

Organizację zajęć przewidziano na drugi tydzień ferii. Wtedy też w godzinach popołudniowych czynna będzie hala sportowa (szczególowe godz. otwarcia dostępne są na stronie www.pspkarlowice.pl ). W dniach  21.02.-24.02 w godz. 16.00 do 17.00 na hali sportowej prowadzone będą przez nauczyciela wychowania fizycznego dodatkowe zajęcia dla dzieci.

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie

Przez całe ferie, od poniedziałku do piatku w godz. 12.00-15.00 organizowane będą zajęcia dla dzieci, między innymi „głośne czytanie bajek” oraz  tworzenie ilustracji do bajek.  

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie

Zaplanowano organizację zajęć dodatkowych – plastycznych oraz tanecznych. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym harmonogram dostępne będą na stronie internetowej www.scktir.pl.

Popielów, 31.01.2017r.

ferie.jpeg

 

Wróć na początek strony