13.03.2017 REALIZACJA PROJEKTU „PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH PRZYJAZNE"

Gmina Popielów przystąpiła do realizacji projektu "Przedszkola dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych  dzieci w przedszkolach  15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Wnioskodawcą w/w projektu jest Miasto Opole. Projekt skierowany jest do 79 publicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gmin: Popielów, Murów, Tarnów Opolski, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Strzeleczki, Tułowice, Niemodlin, Lewin Brzeski, Łubniany, Izbicko, Chrząstowice, Dobrzeń Wielki i Miasta Opola. W odniesieniu do Gminy Popielów  realizowany będzie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. na rzecz dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli w Popielowie, Karłowicach oraz Starych Siołkowicach.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania  :

  • zajęcia dodatkowe z: pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii, które realizowane będą przez tzw. Mobilne Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego,
  • rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci tj. kompetencji niezbędnych na rynku pracy,
  • studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu języków obcych oraz pedagogik specjalnych.

 

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony