Piękna Wieś Opolska - 2008

W dniu 18 października br. w Kadłubie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie "Piękna Wieś Opolska -2008"

 Przedstawiciele Karłowic odebrali nagrodę w wys. 10.000 zł z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Pana Józefa Sebesty za zajęcie II miejsca w kategorii "Najpiękniejsza Wieś"

 Gratulacje złożyli również  Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Wójt Gminy Dionizy Duszyński, V-ce Marszałek Józef  Kotyś, członek Zarządu Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś, Prezes Izby Rolniczej Herbert Czaja.

Wróć na początek strony