Ostrzeżenie

KOMUNIKAT 6/PD/2017 z dnia 20.04.2017 r.

o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej

DOCXKOMUNIKAT 6/PD/2017 z dnia 20.04.2017 r. (17,54KB)

 

Wróć na początek strony