REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY POPIELÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2016 ROKU

Na sesji Rady Gminy Popielów w dniu 27 kwietnia 2017r. przyjęte zostało sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi w 2016r.

W drodze konkursów ofert Gmina Popielów przyznała stowarzyszeniom 280.000 zł na realizację zadań w zakresie:

  1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  1. Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

Wykorzystana pula środków w ramach podejmowanych w 2016r. inicjatyw lokalnych wyniosła  52.881,21 zł.

 

W 2016r. złożono 7 wniosków na inicjatywy lokalne

1. Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego Siołkowiczanki

    wkład finansowy gminy – 2.100 zł

 

2. Dobra zmiana na zielonej przestrzeni Stobrawskiego szlaku w Nowych Siołkowicach-  

    doposażenie urządzeń zabawowych

    wkład finansowy gminy – 5.050,35  zł

 

3. Zagospodarowanie terenów komunalnych wraz z doposażeniem placu zabaw w Kaniowie

    wkład finansowy gminy – 9.806,79   zł

 

4. Plenerowy festyn integracyjny trzech sołectw – Popielów, Rybna, Popielowska Kolonia

    wkład finansowy gminy – 5.500 zł

 

5. Rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku LKS Polonia Karłowice – montaż trybun   

    sportowych

    wkład finansowy gminy – 2.300 zł

 

6. Remont pomieszczeń klubowych LKS Popielów

    wkład własny gminy – 8.975,17   zł

 

7. Budowa przyjaznego miejsca dla dzieci poprzez budowę wiaty przy Przedszkolu  

    Publicznym w Karłowicach

    wkład własny gminy – 19.148,90   zł

Wróć na początek strony