SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE POD CHMURKĄ

siłownia 1.png

Gmina Popielów w ramach funduszu sołeckiego zakupiła urządzenia zewnętrznych siłowni  dla 5-ciu sołectw: Kuźnica Katowska, Kaniów , Lubienia,  Stare Siołkowice i dodatkowe urządzenia do Nowych Siołkowic.
Łączny koszt  zakupu urządzeń  wyniósł 56 756, 73 zł

Biorąc pod uwagę wcześniej  zakupione i zamontowane urządzenia na terenie gminy  funkcjonuje 7  siłowni zewnętrznych.

Mamy nadzieję, iż przez wiele lat wyposażenie posłuży mieszkańcom jako propozycja interesującego, alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego, ukierunkowanego na rozwój aktywności fizycznej i zdrowotnej.

siłownia 2.png siłownia 3.png

Wróć na początek strony