Ogłoszenie

Wójt Gminy informuje o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy działek nr 5/2 i 6 km.1 obręb Stare Siołkowice i działek 611,615,619 km.4 obręb Nowe Siołkowice.

Przedmiotowe wykazy na stronie: bip.popielow.pl

 

Wróć na początek strony