Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów – edycja 2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Popielów  na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 z późn. zm.) publikuje do wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów – edycja 2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

PDFProjekt zmiany studium (2,18MB)
PDFProjekt zmiany studium - rysunek (9,56MB)
PDFProjekt zmiany studium - działki gminne (2,46MB)
PDFProjekt zmiany studium - infrastruktura techniczna (579,93KB)
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania przeznaczenia terenu w planach miejscowych (2,28MB)
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania ochrona przyrody (1,32MB)
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania ochrony przyrody Stobrawski Park Krajobrazowy (5,45MB)
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania ochrona zabytków (1,34MB)
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania system komunikacji (581,05KB)
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania użytkowanie gruntów (2,18MB)
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania zagrożenie powodziowe (1,38MB)
PDFProjekt zmiany studium - prognoza oddziaływania na środowisko (1,04MB)
PDFProjekt zmiany studium - prognoza oddziaływania na środowisko kierunki oddziaływania przestrzennego rysunek (8,46MB)
PDFProjekt zmiany studium - prognoza oddziaływania na środowisko - użytkowanie (2,46MB)
PDFProjekt zmiany studium - prognoza oddziaływania na środowisko - kierunki zagospodarowania przestrzennego (23,90MB)
PDFProjekt zmiany studium - prognoza oddziaływania na środowisko - ochrona przyrody Stobrawski Park Krajobrazowy (5,45MB)

Wróć na początek strony