07.06.2017r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2017,


Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia bezpośrednio na terenie gminy,  Rada Gminy Popielów w dniu 25 czerwca 2015r podjęła uchwałę Nr IX/43/2015 w sprawie Programu Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020.

Na podstawie tego dokumentu został ogłoszony konkurs dotyczący świadczenia usług rehabilitacyjnych w roku 2017.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.)  działające bezpośrednio na terenie Gminy Popielów.


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-407-2017 z dnia 7-06-2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.pdf (2,20MB)
PDFWzór oferty.pdf (731,54KB)

Wróć na początek strony