Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

"NIEBIESKA LINIA"

W ślad za pismem otrzymanym ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” informujemy, iż pogotowie „ Niebieska Linia” prowadzi nieprzerwanie od 21 lat ogólnopolski bezpłatny telefon działający obecnie przez całą dobę pod numerem 800-120-002 oferujący pomoc i wsparcie osobom krzywdzonym i świadkom przemocy.

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony