Podpisanie umowy na dofinansowanie

Gmina Popielów (1).jpeg

W dniu 14.06.2017 r. Wójt Gminy Popielów – Pan Dionizy Duszyński podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowę na dofinansowanie zadania  pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach”. Zadanie zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wartość inwestycji wynosi 3 142 404 zł, z czego dofinansowanie to kwota 1 999 511 zł (63,63 % wartości zadania). Planowany termin zakończenia zadania to grudzień 2018 r.

Wróć na początek strony