Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach

 

PROW-2014-2020.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł projektu

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach”

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji

Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Całkowita wartość projektu 

3 142 404,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

1 999 511 zł (63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)
Okres realizacji projektu 2017-2018 r.
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu  
Cel realizacji projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Lubienia oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach

Efekty rzeczowe realizacji projektu

System kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 7,02 km

 

Wróć na początek strony