CERTYFIKAT „BEZPIECZNA SZKOŁA”

Bezpieczna Szkoła.jpeg

     14 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim Opolski Kurator Oświaty, Michał Siek wręczył dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, Agnieszce Dziechcińskiej Honorowy Certyfikat „Bezpieczna Szkoła”. Certyfikat ten jest dokumentem „uznaniowym”, który potwierdza szereg inicjatyw podejmowanych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole. Stanowi on potwierdzenie szczególnych działań, innowacyjności w zakresie profilaktyki bezpiecznych zachowań.

Oprócz gratulacji i Certyfikatu nasza szkoła otrzymała również nagrody w postaci sprzętu sportowego dla uczniów.

     W celu uzyskania Certyfikatu Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie zobowiązana była przejść określoną  procedurę, która składała się z trzech etapów:

  1. Przygotowania sprawozdania, raportu z określonych działań, ewaluacji wewnętrznej.
  2. Wizyty Zespołu Certyfikującego w szkole w celu obserwacji efektów pracy. Zespół składał się z przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu).
  3. Decyzji Opolskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu Certyfikatu.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie

Wróć na początek strony