Gmina Popielów wśród laureatów Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - 2012

 

Dnia 23 maja  2012 roku Gmina Popielów zgłosiła swój udział w XVIII   Sportowym  Turnieju Miast i Gmin –  w ramach  Europejskiego  Tygodnia Sportu dla Wszystkich  organizowanego przez Krajową Federację Sportu  w Warszawie.
Głównym celem imprezy było  promowanie  zdrowego trybu życia oraz aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu, rozbudzenie potrzeby systematycznego ćwiczenia  u osób nieaktywnych ze wszystkich  środowisk, grup zawodowych i społecznych.
Do organizacji   turnieju  zaproszono :  Rady Sołeckie ,  Dyrektorów  szkół i przedszkoli ,  organizacje pozarządowe  - Ludowe Kluby Sportowe , Gminny  Związek Wędkarski, LUKS Dalia ,  SCKTiR

Od dnia 26 maja do dnia  1 czerwca 2012 roku realizowaliśmy ustalony wcześniej  kalendarz imprez ,   w których  starowało   5283  osób , stanowi to  63,40 %  ogólnej liczby mieszkańców
W wyniku  starań i organizacji wielu osób gmina nasza znalazła się na liście laureatów Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w grupie III    / od 7,5 tys.,  do 15 tys. mieszkańców / zdobywając  

II     miejsce w kraju i uzyskując  nagrodę w wysokości   9  tys. zł na zakup sprzętu  sportowego

Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi dnia  14 września 2012 roku w Gminie Sitkówka- Nowiny k/ Kielc
Dziękuję  wszystkim mieszkańcom gminy uczestniczącym w Turnieju oraz organizatorom, Dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczycielom, trenerom, prezesom klubów sportowych, radom sołeckimi  i   organizacjom  PZW

 Wójt Gminy Dionizy Duszyński

 

 

Wróć na początek strony