Zakończono budowę ścieżki rowerowej

Zakończono zgodnie z terminem realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim”. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Usługowe „BEST-OPEBEL” s. c. Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik. Łącznie na terenie Gminy Popielów powstały oświetlone ścieżki rowerowe o długości 2,36 km, w tym ścieżka rowerowa łącząca miejscowości Popielów i Stare Siołkowice o długości 1,64 km oraz ścieżka łącząca miejscowość Stare Siołkowice i Chróścice o długości 0,72 km. Ponadto w ramach zadania zbudowano parking Bike & Ride w Popielowie przy ul. Wolności.

Zadanie zostało dofinansowane w zakresie projektu partnerskiego pn. „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie opolskim – etap I” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Wartość inwestycji po stronie Gminy Popielów wyniosła 2 575 818,73 zł, z czego dofinansowanie to kwota 2 189 446,09 zł.

 

Wróć na początek strony