Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargach

Ogłoszenie Wójta Gminy  o przetargach na  zbycie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych:

działka o numerze 150 km.1 obręb Kurznie,
działka o numerze 440/1 km.2 obręb Karłowice,
działka o numerze 394/4 km.1 obręb Lubienia.

Ponadto Wójt Gminy Popielów informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości dz 1121/303 km.3 obręb Popielów przeznaczonych do dzierżawy.

Szczegóły ogłoszenia  na stronie: bip.popielow.pl

Wróć na początek strony