Urząd Gminy w Popielowie otrzymuje tytuł - Samorząd wspierający szkoły z pasją - 2012


Wyróżnieninie - Samorząd wspiejacjący szkoły z pasją-800.jpeg  Urząd Gminy w Popielowie w dniu 13.06.2012 otrzymał tytuł „Samorząd wspierający szkoły z pasją”, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Konkurs miał na celu promowanie dobrych praktyk związanych ze współpracą samorządów oraz szkól z organizacjami pozarządowymi oraz działań podejmowanych na rzecz rozwoju edukacji.

Do konkursu jako przykład dobrej praktyki zgłoszone zostały „Karłowickie półkolonie”, które organizowane są corocznie od 2008 roku dla dzieci ze środowiska Karłowic, Kurzni i Kuźnicy Katowskiej dzięki inicjatywie i woli współpracy wielu lokalnych organizacji.

Zajęcia odbywające się w czasie wakacji w ramach „Kałowickich półkolonii” na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach przyciągają co roku grupę liczącą około 40 dzieci. Zajęcia współfinansowane są przez Samorząd Gminy Popielów, a ich inicjatorem i głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach. 

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony