Europejska Nagroda Odnowy Wsi - 2012

nagroda.jpeg P9244134.jpeg Gminie Popielów została przyznana  Europejska Nagroda Odnowy Wsi za  całokształt działań i osiągnięć  w zakresie odnowy wsi.

Finał konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi organizowany  przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE odbył się w miejscowości  Langenegg w Austrii w dniu 21 września 2012 roku.

Liderzy grup Odnowy Wsi, członkowie stowarzyszeń, radni,  gospodarze Gminy z Z-cą Wójta Gminy Marietą Kupka i Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Kupczykiem oraz  przedstawicielami Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli w uroczystościach  podsumowujących  tegoroczną edycję konkursu.
2.jpeg  uczestnicy wyjazdu.jpeg  Wyjazd był okazją do wymiany cennych doświadczeń, nawiązania nowych znajomości, podpatrywania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań a także  promocji Gminy.


  Nagrodę w imieniu Wójta Gminy odebrała Pani Marieta Kupka

Jury Europejskiego Stowarzyszenia ARGE na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi z siedzibą w Wiedniu tak uzasadniło swój werdykt:

„Gmina Popielów ujmuje ogromną aktywnością i wytrwałością swoich mieszkańców.
Konsekwentnie realizuje swoją wizję bycia miejscem, w której każdy może znaleźć swoje miejsce, może się realizować oraz planować i budować swoją przyszłość. Upór, z jakim mieszkańcy odbudowali swoją „małą ojczyznę” po powodzi oraz liczne różnorodne inicjatywy społeczne podejmowane w gminie świadczą o ogromnym przywiązaniu mieszkańców do miejsca ich życia.
Gmina doskonale wykorzystuje posiadane bogactwo, które stanowi zarówno różnorodność kulturowa jej mieszkańców, pielęgnujących swoje tradycje, jak i wyjątkowo atrakcyjne walory przyrodnicze. Stale rozbudowywana infrastruktura techniczna i inwestycje w zakresie energii odnawialnej przyczyniły się do rozwoju społeczno - gospodarczego gminy oraz podniesienia warunków życia jej mieszkańców. W związku z powyższym gminie zostaje przyznana Europejska Nagroda Odnowy Wsi w wielu obszarach odnowy wsi.”

nagrodę odbiera z-ca Wójta Gminy Popielów i Marsz_ałek Województwa Opolskiego.jpeg uczestnicy podczas gali.jpeg uczestnicy wyjazdu podczas gali-1.jpeg

grupa uczestników podczas zwiedzania Lengenegg.jpeg widok.jpeg 

Wróć na początek strony