„Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”

 

 

clip_image002.jpeg

 

Gmina Popielów

w partnerstwie z Gminą Łubniany, Gminą Murów, Gminą Dobrzeń Wielki, Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Aniołów w Popielowie, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Szczepana w Brynicy, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Bartłomieja w Jełowej, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jadwigi w Chróścicach

 

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury
Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Tytuł Projektu

Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa

Nr Umowy

RPOP.05.03.01-16-0003/16-00

Wartość Projektu

Ogółem: 4 187 120,03 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  3 559 051,98 zł

budżetu partnerów projektu  – 628 068,05 zł

Okres realizacji

Od 2017 r. – do 2018 r.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych, poprzez ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego na Obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – w części południowej. Projekt poprzez przewidziane działania, wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego, powstrzymując degradację zabytków, oraz zwiększając ich dostępność, bezpieczeństwo i ekspozycję.

Realizacja Projektu 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Popielów i 11 partnerów i dotyczy 14 zabytków. Jego zakres rzeczowy obejmuje następujące elementy:

 1. Gmina Popielów – odbudowa zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach, odbudowa mostu w Karłowicach.
 2. Gmina Murów – Remont budynku w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu.
 3. Parafia NMP Królowej Aniołów w Popielowie – monitoring i oświetlenie kościoła NMP Królowej Aniołów w Popielowie oraz kościoła św. Andrzeja w Popielowie.
 4. Parafia św. Michała Archanioła w Karłowicach – konserwacja kościoła św. Judy Tadeusza w Kurzniach, z zagospodarowaniem terenu, monitoring i oświetlenie kościoła św. Judy Tadeusza w Kurzniach i Św. Michała Archanioła w Karłowicach.
 5. Parafia św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach – Konserwacja wnętrza kościoła w Starych Siołkowicach
 6. Parafia NSPJ w Zagwiździu – Konserwacja ołtarza w prezbiterium kościoła NSPJ w Zagwiździu.
 7. Parafia św. Szczepana w Brynicy – system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w kościele św. Szczepana w Brynicy.
 8. Parafia św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach - system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w kościele św. Barbary w Kolanowicach
 9. Parafia św. Bartłomieja w Jełowej - system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w kościele św. Bartłomieja w Jełowej oraz w kościele św. Mateusza w Kobylnie.
 10. Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Chróścicach – Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele św. Jadwigi w Chróścicach.

Współrealizatorzy   projektu:

 

 1. Gmina Łubniany

kontakt: ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel. 77 427 05 33, fax. 77 427 50 24

 

 1. Gmina Murów

kontakt: ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

tel. 77 421 40 34, fax. 77 421 40 32

 

 1. Gmina Dobrzeń Wielki

kontakt: ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki

tel. 77 469 55 25, fax. 77 469 55 24

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach

kontakt: ul. Pokojowa 1, 46-037 Karłowice

tel. 77 469 71 85, fax. Brak

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Popielowie

kontakt: ul. Kościuszki 19, 46-090 Popielów

tel. 77 469 20 40, fax. Brak

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach

kontakt: ul. Michała 1, 46-083 Stare Siołkowice

tel. 77 463 20 48, fax. Brak

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach

kontakt: ul. Opolska 6, 46-023 Osowiec

tel. 77 421 24 84, fax. 77 421 24 84

 

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Szczepana w Brynicy

kontakt: ul. Powstańców Śląskich 50, 46-024 Brynica

tel. 77 427 06 33, fax. 77 427 06 33

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Jełowej

kontakt: ul. Wolności 20, 46-024 Jełowa

tel. 77 421 10 34, fax. 77 421 10 34

 

 1. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu

kontakt: ul. Górki 4, 46-030 Zagwiździe

tel. 77 421 40 86 fax. Brak

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Jadwigi Śląskiej w Chróścicach

kontakt: ul. Powstańców Śląskich 5, 46-080 Chróścice

tel. 77 469 55 29 fax. Brak

Koordynatorzy projektu

Marieta Kupka

Zastępca Wójta Gminy Popielów

e-mail:

tel. 77 427 58 24

Kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

 

Dariusz Bieniek

Podinspektor ds. Budownictwa w Urzędzie Gminy w Popielowie

e-mail:

tel. 77 427 58 50

kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

 

 

Wróć na początek strony