Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński zajął II miejsce w ogólnopolskim rankingu - Perły Samorządu - w kategorii najlepszy włodarz gminy wiejskiej - 2013


Ranking Perły Samorządu został przeprowadzony przez Redakcję Gazety Prawnej.

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 17 stycznia 2013 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

W rankingu poddano ocenie działalność wójtów w zakresie inwestycji strukturalnych, pozyskiwania środków pomocowych, działań w zakresie ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji. Ważnym elementem oceny były kontakty z mieszkańcami, stan wdrożenia usług w zakresie e – administracji czy też  ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

„Największym moim osiągnięciem jest zbudowanie profesjonalnego urzędu i doskonałego zrozumienia i komunikacji z mieszkańcami, na których zawsze mogę polegać” - mówi Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński

Fragment wypowiedzi dla Redakcji Gazety Prawnej
 „Wspólnie z mieszkańcami mieliśmy pomysł na gminę, który realizujemy do dzisiaj i to  jest dla mnie źródłem sukcesu.
Gmina odnosi sukces dzięki  inwestycjom. Wydajemy na nie w ostatnich latach sporo,  w 2005r osiągnęliśmy rekord  49,2 proc. wszystkich wydatków przeznaczyliśmy na nie,   w 2010r  wydatki inwestycyjne wyniosły 30,34%, zaś w 2011r 40,44% .

 Świadczy to o tym, że nie przejadamy, ale inwestujemy.

   Największą inwestycją jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Zadanie to jeszcze kilka lat temu zaczynaliśmy od zera, budując oczyszczalnię ścieków,  a potem rozpoczynając prace kanalizacyjne.  Gmina jest obecnie skanalizowana w prawie 80%,
Zwodociągowanie gminy zakończyliśmy znacznie wcześniej, już w 2000 roku.

   Wybudowaliśmy hale sportowe przy dwóch  szkołach z całym zespołem boisk sportowych,  w tym z  ORLIKiem. Trwa budowa trzeciej hali sportowej wraz z kompleksem sportowo rekreacyjnym,  którą oddamy do użytku  latem 2013r. Mamy dobrze wyposażone gimnazjum i nowoczesne przedszkola, w tym jedno  wybudowane w 2000r   przy udziale środków finansowych Szwajcarii, które służy dzisiaj 115 dzieciom. Praktycznie rozwiązało to problem opieki przedszkolnej.

   Za aktywny udział w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, który wspiera integrację i aktywność środowisk wiejskich  zdobyliśmy w 2012 roku prestiżowe wyróżnienie w konkursie  Europejskiej Nagrodę Odnowy Wsi, organizowanym przez EuropäischeARGELandentwicklungundDorferneuerung(Europejskie Stowarzyszenienarzecz Rozwoju Obszarów Wiejskichi OdnowyWsi)  z siedzibą w Wiedniu.  Takie wyróżnienia otrzymały w ubiegłym roku tylko trzy polskie gminy.

   Wspieramy inicjatywy mieszkańców,  dzięki nim powstają np. place zabaw czy skwery. Dzieci, młodzież i dorośli mogą korzystać ze świetlic wiejskich, które są otwarte w prawie wszystkich miejscowościach naszej gminy.

   Urząd Gminy jest zinformatyzowany i spełnia wymagania nowoczesnej e – administracji. Mieszkaniec może składać pismo, wniosek , podanie z wykorzystaniem internetu przez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta. Gdy ktoś nie ma dostępu do komputera, może skorzystać ze sprzętu w świetlicach wiejskich lub z  3 infokiosków, które zostały zamontowane na naszym terenie.

   Mieszkańcy coraz chętniej korzystają z komunikacji elektronicznej, a my jesteśmy na te kontakty otwarci.  Staramy się także  o zwiększenie dostępności do  szerokopasmowego Internetu.

  Mieszkańcy Gminy Popielów to wspaniali ludzie, którzy są ze sobą bardzo mocno zintegrowani mimo zróżnicowania etnicznego, wiem że zawsze mogę na nich polegać.

Wójt Gminy Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony