Dodatkowy oddział przedszkolny w Przedszkolu w Popielowie

W Gminie Popielów coraz więcej dzieci uczęszcza do przedszkoli. Na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli zgłoszono 252 dzieci (w wieku od 3 lat). Dla porównania  w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli uczęszczało 235 dzieci (stan na 30.09.2016 SIO), a w roku szkolnym 2015/2016 przed wprowadzeniem reformy i obowiązku szkolnego dla dzieci 7 letnich, do przedszkoli uczęszczało 197 dzieci (stan na 30.09.2015 SIO).

Z powodu braku miejsc w Publicznym Przedszkolu w Popielowie  dla 21 dzieci z dniem 1 września 2017 zostanie otwarty dodatkowy 5-godzinny  oddział przedszkolny.

Wróć na początek strony