21.09.2013 KARŁOWICE NAJPIĘKNIEJSZĄ WSIĄ OPOLSKĄ 2013

P9215410.jpeg

Karłowice  zostały  zwycięzcą konkursu "Najpiękniejsza Wieś  Opolska 2013" .
W dniu  21 września br. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu zorganizowane przez Opolski Urząd Marszałkowski, samorząd gminy Popielów i zwycięzców tegorocznej edycji.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, a wśród nich między innymi: Poseł na Sejm RP Ryszard Galla, Marszałek Województwa Józef Sebesta, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Marek  Froelich V-ce  prezes Opolskiej Izby Rolniczej, włodarze gmin województwa opolskiego, radni powiatu i samorządu województwa  oraz przedstawiciele wszystkich opolskich wsi uczestników Programu Odnowy Wsi , a w szczególności laureaci w poszczególnych kategoriach konkursu.

Po mszy,  odprawionej  w podziękowaniu za trud i włożoną pracę wszystkich biorących udział w tegorocznej edycji konkursu mieszkańcy  wraz z przybyłymi gośćmi przy dźwiękach orkiestry  udali się na spacer po Karłowicach.

Wójt Gminy Dionizy Duszyński witając gości i otwierając uroczystość powiedział, że nie jest to pierwszy sukces mieszkańców Karłowic, którzy za swoje inicjatywy i  przedsięwzięcia wielokrotnie byli nagradzani . Niewątpliwie komisja konkursowa wzięła pod uwagę bilans dokonań i aktywność mieszkańców.
Największym sukcesem odnowy wsi jest wspólna praca na rzecz swoich małych Ojczyzn, a głównym bogactwem są mieszkańcy.
P9215362-800.jpegP9215388-800.jpeg P9215402-800.jpeg P9215393-800.jpeg

Marszałek Województwa Opolskiego  Józef  Sebesta podkreślił, że  wieś  Karłowice jest  takim przykładem, które w stosunkowo krótkim czasie ze wsi popegeerowskiej  przeobraziła się w naprawdę w piękną wieś, zaś Wojewoda Opolski ze sceny powiedział , patrząc na tę wieś cieszę się, że właśnie tak wygląda Polska. Uczucia te, wyzwoliły Karłowice , bo sen o takiej miejscowości, która ma w zasadzie wszystko, gdzie można w miarę dostatnio żyć , wychowywać dzieci, gdzie jest przedszkole,  szkoła, wspaniałe boisko, gdzie są wspaniałe tereny  rekreacyjne, o takiej miejscowościach  żeśmy marzyli.

Galę uświetniły występy zespołu Lira, Euforia oraz Alle  Babki .

P9215359-800.jpeg P9215360-800.jpeg P9215416-800.jpeg P9215405-800.jpeg

Wróć na początek strony