Zawiadomienie Wójta Gminy Pokój

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w  km. 20+700-23+300"
DOCZawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji.doc (34,00KB)
DOCZawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji.doc (125,50KB)

Wróć na początek strony