Zawiadomienie Starosty Opolskiego

ZAWIADOMIENIE STAROSTY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedasza w miejscowości Stare Siołkowice
JPEGZawiadomienie o wydniu decyzji WB 6740-1-4-2017-JK.jpeg (146,28KB)

Wróć na początek strony