Urząd Gminy w Popielowie laureatem konkursu Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja

 

 Dyplom.jpeg System odpadami.jpeg      Urząd Gminy w Popielowie został laureatem konkursu na „Najciekawszą formę informacyjną skierowaną do mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami” w roku 2013. Konkurs organizowany jest przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” pod honorowym patronatem Ministra Środowiska.

   Urząd otrzymał nagrodę za ulotkę informującą mieszkańców o zmianach, jakie wiązały się ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Treść i formę graficzną do nagrodzonej ulotki przygotował Referat Inwestycji Infrastruktury Technicznej Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wróć na początek strony