11.04.2014 Urząd Gminy w Popielowie laureatem konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2014 Samorząd jako Pracodawca.

 

Dyplom - lider zarządzania.jpeg  W dniu 11.04.2014 Urząd Gminy w Popielowie zajął zaszczytne III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2014 Samorząd jako Pracodawca”, zorganizowanym przez Związek Miast Polskich. W konkursie ocenie zostały poddane rozwiązania dotyczące kultury organizacyjnej sprzyjającej kształtowaniu dobrych relacji międzyludzkich i motywującej atmosfery pracy w instytucjach samorządowych.

We wniosku zgłoszeniowym Urzędu Gminy w Popielowie podkreślono rolę badań ankietowych w diagnozowaniu potrzeb i oczekiwań pracowników. Badania takie przeprowadza się w Urzędzie Gminy w Popielowie cyklicznie od 2011r.

Konkurs był częścią projektu „Dialog społeczny w sektorze i przedsiębiorstwach samorządowych”, realizowanego przez Związek Miast Polskich i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Administracji i Cyfryzacji - Rafał Trzaskowski oraz Prezesi Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP.

Konkurs miał przyczynić się do rozwoju dialogu społecznego w instytucjach sektora samorządowego, wspartego działaniami na rzecz rozwoju kultury organizacyjnej promującej zaangażowanie pracowników, współodpowiedzialność i efektywność.

Konkurs przeznaczony był dla wszystkich jednostek samorządu lokalnego niezależnie od ich wielkości.
Szczegółowa informacja na temat konkursu dostępna jest na stronie www.zmp.poznan.pl

 

Wróć na początek strony